Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Start

58 - 623 09 22

Rekrutacja 2017

    sl2017 1  sp 2017 1

E-Learning PWSNS

claroline

Katalog biblioteczny

Wirtualny Dziekanat

Serwer grafików

Grafik pracy uczelni

grafik pracy

Plany zajęć

Dzień przedsiębiorczości

Kulturalni Kreatywni

Wycieczka po PWSNS

Rekrutacja  w pytaniach i odpowiedziach

Podanie na studia licencjackie - kliknij TUTAJ, podanie na studia podyplomowe kliknij TUTAJ

 1. podanie na druku PWSNS kliknij TUTAJ;
 2. oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis,
 3. świadectwo ukończenia szkoły oraz kserokopie wymienionych świadectw;
 4. dwie fotografie o wym. 37x52 mm  bez nakrycia głowy na jasnym tle.
 5. kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu,
 6. dowód wpłaty pierwszej raty - płatność na numer konta PWSNS w Gdyni Alior Bank nr: 14 1140 2004 0000 3302 7698 8702;
 7. egzemplarz własnoręcznie podpisanej umowy cywilno-prawnej dotyczącej warunków płatności za naukę, formularze umowy należy pobrać osobiście w dziale rekrutacji PWSNS.
 1. podanie na druku PWSNS - kliknij TUTAJ
 2. odpis dyplomu + ksero odpisu,
 3. jedna fotografia o wym. 37x52 mm,
 4. kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego,
 5. egzemplarz własnoręcznie podpisanej umowy cywilno-prawnej dotyczącej warunków płatności za naukę, formularze umowy należy pobrać osobiście w dziale rekrutacji PWSNS,
 6. dowód wpłaty wpisowego - 100 PLN - płatność na numer konta PWSNS w Gdyni Alior Bank nr: 14 1140 2004 0000 3302 7698 8702 - promocja do końca czerwca wpisowe 0 pln

Opłaty za naukę na studiach licencjackich reguluje zarządznie Kanclerz PWSNS w Gdyni - szczegóły tutaj

Nasi partnerzy

 
 
 
 
 
 

Kurs Ilustracji i Digital Paintingu REDpixel

PWSNS Portfolio

Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni
81-213 Gdynia, ul.Opata Hackiego 8-10
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni (PWSNS), jest niepaństwową wyższą szkołą zawodową, utworzoną dnia 14 sierpnia 2001roku na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DSW-3-0145-221/TT/2001. Dnia 6 listopada 2001r. uczelnia została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych MENiS pod Nr 225.