Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

58 - 623 09 22

Są już do odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych dla kierunków: Oligofrenopedagogika, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Diagnoza i Terapia, Zarządzanie Oświatą, Logopedia, Integracja Sensoryczna.

Przy odbiorze świadectwa wymagane jest okazanie dowodu tożsamości oraz potwierdzenia wniesienia opłaty za świadectwo i ew. dyplom.