Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

58 - 623 09 22

Cele kursu:

  • nabycie umiejętności językowych (gramatyka języka angielskiego, czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie) na poziomie B2 według CEFR
  • gotowość do podejścia do egzaminu FCE, który odbędzie się w sesji letniej w siedzibie uczelni

Adresaci:

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, słuchacze i absolwenci studiów podyplomowych z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego oraz inne osoby prezentujące poziom biegłości językowej bliski B2 według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

Prowadzący:

Małgorzata Kowalewska – filolog angielski, metodyk nauczania języka angielskiego, nauczyciel j. angielskiego na etapie wczesnoszkolnym, wieloletni wykładowca Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni, praktyk, osoba pełna pasji i zaangażowania, potrafiąca skutecznie przekazywać wiedzę

Terminy i czas trwania:

Kurs obejmuje łącznie 180 godzin dydaktycznych, trwa 2 semestry i będzie prowadzony w soboty. Szczegółowy harmonogram dostępny jest tutaj.

Cena:

  • 1800,00zł – koszt za 1 osobę
  • zniżka 10% dla słuchaczy i absolwentów studiów podyplomowych PWSNS w Gdyni w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego
  • minimalna liczba kursantów: 10

Terminy płatności i raty:

  • 800,00zł – do 21.09.2017 r.
  • pozostała kwota – do 28.02.2018 r.

Cena obejmuje opłatę za uczestnictwo w warsztacie, materiały oraz poczęstunek. Uczestnicy na zakończenie zajęć otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

>>> Pobierz formularz zgłoszeniowy <<<

PWSNS w Gdyni zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu i/lub odwołania zajęć w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników.