Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Organizacja roku 2016/17

58 - 623 09 22

Zarządzenie Rektora Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni z dnia 27 maja 2016 roku

w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni

Na podstawie art. 160, ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – (Dz.U. 2005, Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz §7 Regulaminu Studiów Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Na studiach stacjonarnych licencjackich semestr zimowy trwa od 03 października 2016 roku do 12 lutego 2017 roku:

 • 03.10.2016 r. – 18.12.2016 r. zajęcia dydaktyczne
 • 19.12.2016 r. – 01.01.2017 r. przerwa świąteczna
 • 02.01.2017 r. – 29.01.2017 r. zajęcia dydaktyczne
 • 30.01.2017 r. – 05.02.2017 r. sesja egzaminacyjna
 • 06.02.2017 r. – 12.02.2017 r. sesja egzaminów poprawkowych

2. Semestr letni trwa od 13 lutego 2017 roku do 14 września 2017 roku:

 • 13.02.2017 r. – 09.04.2017 r. zajęcia dydaktyczne
 • 10.04.2017 r. – 23.04.2017 r. przerwa świąteczna
 • 24.04.2017 r. – 18.06.2017 r. zajęcia dydaktyczne
 • 19.06.2017 r. – 25.06.2017 r. sesja egzaminacyjna
 • 01.09.2017 r. – 14.09.2017 r. sesja egzaminów poprawkowych

3. Dodatkowe dni wolne od zajęć:

2 maja 2017 r.

§ 2

 1. Na studiach niestacjonarnych licencjackich semestr zimowy trwa od 30 września
  2016 roku do 12 lutego 2017 roku:
 • 30.01.2017 r. – 05.02.2017 r. – sesja egzaminacyjna
 • 06.02.2017 r. – 12.02.2017 r. – sesja egzaminów poprawkowych

 2. Semestr letni trwa od 13 lutego 2017 roku do 14 września 2017 roku:

 • 19.06.2017 r. – 25.06.2017 r. sesja egzaminacyjna
 • 01.09.2017 r. – 14.09.2017 r. sesja egzaminów poprawkowych

3. Szczegółowy plan zjazdów na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia i studiach podyplomowych zostanie przedstawiony w odrębnym komunikacie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 30 września 2016 r.