Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Czesne 2017/18

58 - 623 09 22

Odpłatność za studia I stopnia (licencjackie) - rok akademicki 2017/18

Opłata wpisowa - 0zł

Opłata za I rok nauki w 12 ratach - 299zł

Opłata za I rok nauki w 10 ratach - 339zł

Opłata jednorazowa za 1 semestr nauki - 1590zł

Opłata jednorazowa za 1 rok nauki - 3090zł

Opłata jednorazowa za całe studia (6 semestrów) - 8900zł

Zarządzenie Kanclerza PWSNS nr 3/2017 – do pobrania