Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Karta Uczelni Erasmusa

58 - 623 09 22

erasmusplus2017 1

Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni otrzymała rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa (EUCX), co oznacza, że możemy: 

 1. zrealizować wyjazdy studentów na okres studiów w uczelni partnerskiej (SMS – Student Mobility – Studies), 
 2. zrealizować wyjazdy studentów na praktykę w zagranicznym partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej (SMP – Student Mobility – Placements),
 3. zrealizować wyjazdy nauczycieli akademickich (STA – Staff Teaching Assignments) oraz innych pracowników Uczelni (STT – Staff Training) do zagranicznych uczelni partnerskich.
alt

alt
 
Program Erasmus+ Mobilność studentów i pracowników uczelni – współpraca z krajami programu
 

Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni uzyskała dofinansowanie dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu w ramach akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+.
Projekty mobilności dotyczące współpracy z krajami programu mogą obejmować:

 • mobilność studentów:
  • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
 • mobilność pracowników uczelni:
  • o wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
  • o wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.).


Indywidualni beneficjenci (studenci i pracownicy uczelni) ubiegają się o wyjazd poprzez złożenie wniosku w Biurze Rektora.

 

Studenci i pracownicy przyjeżdżający do polskich uczelni z uczelni z innych krajów programu otrzymują dofinansowanie (stypendium) ze swojej uczelni macierzystej (wysyłającej).

 

Uczelnie z krajów programu muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.