Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Studia podyplomowe

58 - 623 09 22

do końca czerwca 2017 wpisowe 0 złotych

Spis wszystkich specjalności w roku akademickim 2017/18:

UWAGA!!! Projektujemy i realizujemy studia podyplomowe tzw. szyte na miarę – wg potrzeb klienta.

Wymagane dokumenty:

  1. podanie na druku PWSNS - kliknij TUTAJ
  2. odpis dyplomu + ksero odpisu,
  3. jedna fotografia o wym. 37x52 mm,
  4. kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego,
  5. egzemplarz własnoręcznie podpisanej umowy cywilno-prawnej dotyczącej warunków płatności za naukę, formularze umowy należy pobrać osobiście w dziale rekrutacji PWSNS,
  6. dowód wpłaty wpisowego - 100 PLN

     

 

Opłaty:

Zarządzenie nr 4/2017 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Kanclerza PWSNS w Gdyni nr 4/2017 z dnia 14.04.2017r.

Promocje i rabaty stałe - Szczegóły znajdziesz w Regulaminie promocji PWSNS w Gdyni.

Masz pytania? - zadzwoń lub napisz
Specjalista ds. rekrutacji Anna Bittner-Jekiel telefon: 58 623 09 22 wew. 126 e-mail: rekrutacja@pwsns.edu.pl

Uwaga:
Uczelnia nie dokonuje weryfikacji dyplomów, suplementów do dyplomów, certyfikatów i zaświadczeń uzyskanych przez studentów Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni w toku kształcenia poprzedzającym studia w naszej uczelni, a wydanych przez inne uczelnie lub placówki doskonalenia nauczycieli pod kątem uzyskania kwalifikacji zawodowych, np. w zakresie przygotowania pedagogicznego. Jedynym dokumentem podlegającym weryfikacji w momencie rekrutacji na studia w Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni jest:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych, 
  • dokumenty nostryfikacyjne w przypadku studentów obcokrajowców.