Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Kursy II specjalności

58 - 623 09 22

Robotyka od podstaw
Zakres szkolenia:

1. Konstruowanie gotowych modeli robotów – warsztat praktyczny
2. Konstruowanie własnych modeli robotów – warsztat praktyczny
3. Przykładowe scenariusze zajęć z robotyki
4. Tworzenie własnej oferty zajęć z robotyki

 

Eksperymentarium od najmłodszych lat
Zakres szkolenia:

1. Prowadzenie eksperymentów dla dzieci w przedszkolu i klasach I-III – warsztat praktyczny
2. Prowadzenie eksperymentów dla dzieci w klasach IV-VI – warsztat praktyczny
3. Prowadzenie eksperymentów dla dzieci w klasach gimnazjalnych – warsztat praktyczny
4. Prowadzenie eksperymentów dla młodzieży ponadgimnazjalnej – warsztat praktyczny
5. Przykładowe scenariusze zajęć z uwzględnieniem różnych przedmiotów (fizyka, chemia, biologia, itd.)
6. Tworzenie własnej oferty zajęć z eksperymentarium

 

Fotografia jako zajęcia pozalekcyjne
Zakres szkolenia:

1. Z czego zbudowany jest aparat i jak działa
2. Jak zrobić dobre zdjęcie – warsztat praktyczny
3. Jak zrobić zdjęcie które przyciągnie czyjąś uwagę – warsztat praktyczny
4. Jak zrobić zdjęcie, by móc je sprzedać – warsztat praktyczny
5. Jak wywołać zdjęcie – warsztat praktyczny
6. Prowadzenie zajęć na różnych szczeblach edukacji – dobór metod, technik, form i środków
7. Portfolio młodego fotografa – jak zaszczepić w dziecku pasję fotografowania?

 

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w edukacji
Zakres szkolenia:

1. Praca z tablicą multimedialną
2. Tablety, smartfony, ultarbooki
3. Film animowany
4. Zasoby i narzędzia dostępne w sieci
5. E-podręczniki
6. Prowadzenie zajęć na różnych szczeblach edukacji – dobór metod, technik, form i środków

 

Trening umysłu i ciała
Zakres szkolenia:

1. Trening szybkiego zapamiętywania, ćwiczenia na dobrą pamięć
2. Trening kreatywności
3. Gry logiczne
4. Trening ruchowy dla nadaktywnych dzieci
5. Gry i zabawy ruchowe

 

Praca metodą projektu
Zakres szkolenia:

1. Charakterystyka pracy metodą projektu
2. Fazy projektu
3. Przykładowe scenariusze zajęć metodą projektu
4. Warsztat praktyczny

 

Przedsiębiorczość dzieci i młodzieży
Zakres szkolenia:

1. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych u dzieci i młodzieży
2. Strategie decyzyjne
3. Skutki konsekwencji i braku konsekwencji
4. Przykładowe scenariusze zajęć z Przedsiębiorczości
5. Warsztat praktyczny

 

Nowoczesne metody dydaktyczne w pracy nauczyciela
Zakres szkolenia:

1. Właściwy dobór metod do zajęć
2. Animacje, prezentacje, mapy myśli.
3. Badania naukowe
4. Metoda bloga
5. Metoda coachingu
6. Stare metody w nowoczesnym wydaniu

 

Arteterapia
Zakres szkolenia:

1. Techniki plastyczne umożliwiające przeżycie sukcesu
2. Muzykoterapia i choreoterapia jako metoda na wielozmysłowe postrzeganie świata
3. Taniec jako sposób na wyrażanie emocji
4. Opowieści w działaniach arteterapeuty
5. Arteterapia w budowaniu tożsamości

 

Opiekun osoby starszej z jęz. obcym
Zakres szkolenia:

1. Konwersacje z języka obcego
2. Jak rozumieć i rozmawiać z osobą starszą
3. Pielęgnacja, profilaktyka medyczna, pierwsza pomoc przedmedyczna
4. Rehabilitacja osób starszych w praktyce
5. Aktywizacja społeczna osób starszych

 

Wszystkie programy szkoleń oraz metody prowadzenia zajęć dobierane są indywidualnie po dokonaniu analizy potrzeb i oczekiwań klienta. 

Szczegóły u p. Elżbiety Kamińskiej: e-mail: ekaminska@pwsns.edu.pl tel.: 58/623 09 22 wew. 106